OVK

Erna Schouten treedt af als bestuurslid

KOOTWIJKERBROEK – Het bestuur van de OVK neemt na acht jaar afscheid van bestuurslid Erna Schouten.

Erna maakte in 2014 haar entree in het bestuur en hield zich als penningmeester bezig met de financiën. Tijdens de najaarsvergadering op 10 november zal het bestuur met de aanwezige leden kort stilstaan bij haar afscheid. Op de bestuursvergadering in december wordt vervolgens officieel afscheid van haar genomen als bestuurslid. Naar een vervanger hoeft niet gezocht te worden: het nieuwe aantal van zeven leden is voldoende om een bestuur te vormen. Bovendien is een oneven aantal praktischer met het oog op eventuele stemmingen in de toekomst.

OVK